Navigate / search

Ampa

Logo AMPA Ceip La Draga

L’Associació de Mares i Pares (AMPA) és la forma més efectiva que tenen els pares i mares d’agrupar-se i organitzar-se dins el centre escolar.

L’AMPA es troba representada en el Consell Escolar del Centre, el Consell Escolar Municipal, la FAPE (Federació AMPAs Pla de l’Estany) i la FaPaC (Federació d’associacions de mares i pares d’alumnes de Catalunya)

Per què serveix l’AMPA?

  • Dóna suport a tota la comunitat educativa per tal de millorar la qualitat de l’ensenyament.
  • Promou la participació dels pares i mares.
  • Espai de reflexió i opinió sobre el funcionament quotidià de l’escola.
  • Principal interlocutor entre els mestres i el col·lectiu de famílies.
  • Participa en la presa de decisions i en el govern del centre mitjançant el C.E.C.
  • Administra i gestiona els recursos dels associats.

Finançament de l’AMPA

L’AMPA es financia amb la quota voluntària que aporten els pares i les mares. Aquest curs escolar la quota és de  30 €.

Qui composa l’AMPA?

La Junta de l’AMPA és el seu òrgan de govern i representació. Aquesta, al seu torn, s’organitza en diferents àrees, amb els seus corresponents vocals.

La Junta de l’AMPA es reuneix cada primer dimecres de mes, a les 21:00 h, a la Sala de Reunions de l’Escola.

Composen La Junta: (curs 2014-2015)

• Presidenta: Helena Mir

• Secretària: Esther Busquets

• Tresorera: Collell Brugada

• Vocals: Cristina Molas, Xantal Leal, Maguy González, Elisabeth Torrent, Anna Teixidor, Corina Busquets, Neus Cecilia, Rodrigo Bermudez i Anna Comellas

• Col.laboradors:

Canals d’informació de l’AMPA

Les vies d’informació s’estructuren en 3 nivells: fulls informatius, web i revista.

El canal base de comunicació, sobretot per la seva immediatesa, es pretén que sigui la web. A tal efecte i amb comunió amb l’escola, s’ha potenciat aquesta eina.

Els fulls informatius d’activitats o d’altre mena, seran un reflex de les notícies publicades a la web.

La revista, pel fet de no ser tan àgil, serà un espai més lúdic, no mancat de seriositat en els temes que calgui, i en que bàsicament es farà un recull de les activitats i notícies més rellevants que s’hagin dut a terme durant el curs escolar.

Consell Escolar

Hi ha dos classes de consells escolars:

1- Consell Escolar de La Draga. És el màxim òrgan rector de l’escola. Està presidit per el/la director/a del Centre i està integrat per representats a tres bandes: l’ajuntament, l’escola i els pares i les mares.

Funcions: delibera i aprova els diferents serveis i activitats que ofereix l’escola, així com el seu pressupost anual.

2- Consell Escolar Municipal. També està integrat per representants de l’ajuntament, les escoles i els pares i les mares. Val a dir, que el Consell Escolar Municipal representa i coordina el conjunt d’escoles de Banyoles.