Navigate / search

Projecte europeu Erasmus+ : Teacher 2020

Des del passat setembre, la nostra escola forma part d’un projecte europeu Erasmus + que porta el nom de “Teacher 2020: On the road to entrepreneurial fluency in teacher education”. Aquest projecte pretén formar els futurs mestres en el desenvolupament de les capacitats emprenedores dels seus alumnes.

El coordinador del projecte és la Universitat de Girona i a més compta amb centres d’altres països com: Romania, República Txeca, Itàlia, Regne Unit i Dinamarca. Durant els cursos 2014-15 i 2015-16, publicarem alguns dels treballs que estem fent a l’escola i altres de nous a la plataforma digital www.teacher2020.eu .

El passat 26 i 27 de març vam fer la primera trobada amb representants dels diferents països participants a Girona on es van concretar els objectius i les tasques de cada un dels socis.

Sin título

Escola